”On entistä tärkeämpää, että työympäristö on muunneltava ja monipuolinen”

Tällä hetkellä moni yritys pohtii omien tilojensa tarkoituksenmukaisuutta. Työntekijät halutaan saada takaisin työpaikalle kohtaamaan toisiaan ja luomaan yhdessä uutta. Toimiston on vastattava modernin työnteon tarpeisiin.

Mikä on toimiston rooli tämän päivän työelämässä? Tätä monet yrityspäättäjät pohtivat nyt kuumeisesti pandemian hellitettyä otettaan. Toimistolla on edelleen paikkansa arjessa, mutta moni asia on muuttunut viime vuosien aikana.

Colliersin Senior Leasing Manager Janna Tigerstedt kohtaa työssään paljon erilaisia yrityksiä, jotka ovat päättäneet kehittää työympäristöään vastaamaan paremmin työyhteisön muuttuneisiin tarpeisiin.

”Moni yritys pohtii omien tilojensa kokoa ja käyttötarkoituksia. Asiantutijaorganisaatioissa työntekijät halutaan saada takaisin toimistolle, mutta kuitenkin niin, että etätyömahdollisuus säilyy. Toimistojen kokoa saatetaan pienentää. Samalla on entistä tärkeämpää, että työympäristö on muunneltava ja monipuolinen. Tällöin se palvelee yrityksen työntekijöitä parhaalla mahdollisella tavalla”, Tigerstedt kertoo.

Joskus työnteko vaatii hiljaisia, keskittymistä tukevia tiloja, kun taas välillä tarvitaan paikka ryhmätyöskentelylle ja isommille työpajoille. Hybridipalavereiden yleistyminen edellyttää, että parin hengen neuvotteluhuone muuntautuu nopeasti tilaksi, jonne mahtuu isompikin joukko ihmisiä. Vierekkäisistä puhelinkopeista samaan kokoukseen osallistuminen ei ole optimaalista tilankäyttöä. On kuitenkin muistettava, että sama sabluuna ei sovi kaikille, vaan jokaisen organisaation täytyy nähdä vaivaa omien tarpeidensa tunnistamiseksi.

Toimisto tukee luovuutta ja kohottaa ryhmähenkeä

 

Luovuus kasvaa, kun on ympäristö mahdollistaa avoimen ideoinnin ja saumattoman vuorovaikutuksen. Parhaimmillaan kohtaamiset luovat innostusta omaa työtä ja työpaikkaa kohtaan sekä synnyttävät tunteen yhteisen tavoitteen eteen työskentelystä.

”Toimistoa ei tarvita enää itsenäiseen tietokoneella naputteluun, vaan se on paikka ideoinnille, sparrailulle ja palavereille. Moni meistä on saattanut huomata toimistovierailun jälkeen mielessään ajatuksen: ’Olipa kivaa, kun olimme livenä paikalla’”, Tigerstedt pohtii.

Luovuuden herättely ja esteetön ideointi vaativat laatikon ulkopuolelta ajattelua myös työtilojen suhteen.

”Jos jämähdämme ajatukseen, että kokoushuoneessa on tietyt desibelirajat, pitkä pöytä ja kuusi tuolia, emme luo työympäristöjä, jotka palvelevat monenlaista työtä. Kannustan rikkomaan rohkeasti rajoja suunnittelussa. Kalustusta muuttamalla samasta tilasta kuoriutuu sekä hiljaisen työn alue että vaikkapa projektitila kolmeksi kuukaudeksi.”

Myös tiimihengen nostatus käy luontevimmin kasvokkain. Olipa kyse työkaverin hihasta vetämisestä sparrailua varten tai kellon kilautuksesta onnistumisen merkiksi, on kokemus kasvokkain väkevämpi. Kilpailu toimiston ja etätyön välillä on kuitenkin kovaa.

”Toimisto kilpailee kodin etätyöpistettä vastaan. Toimistolla asioiden on oltava niin hyvin, että sinne lähtö on houkuttelevaa matkasta huolimatta”, Tigerstedt muistuttaa.

Toimisto asettaa rajan työlle ja vapaa-ajalle – ja houkuttelee huippuosaajat taloon

 

Toimiston ja työhyvinvoinnin yhteyttä toisiinsa ei saa unohtaa. Toimistolla työskentely on omiaan edistämään työn ja vapaa-ajan tasapainoa, sillä toimiston oven sulkeutuessa työasiat on helpompi siirtää pois mielestä. Kotona etätyöpiste taas saattaa kummitella jatkuvasti näkyvissä.

Toimiston viihtyisyys sekä sijainti ovat yllättävän tärkeitä tekijöitä työpaikan valinnassa. Toimisto on kuin käyntikortti, joka kertoo muille, millaisiin tiloihin organisaatio profiloi itsensä kuuluvan. Sen lisäksi, että toimitila kiteyttää yrityksen brändi-identiteetin, se viestii organisaation arvoista ja kulttuurista.

”Hyville työntekijöille tarjoutuu jatkuvasti uusia kiinnostavia mahdollisuuksia. Sopivista osaajista kannattaa pitää kiinni. Työtyytyväisyys on monen asian summa, mutta innostava ympäristö ja kohtaamisten myötä saavutettu yhteisöllisyys on iso plussa. Jos työntekijällä on vaakakupissa kaksi tasavahvaa vaihtoehtoa, mutta toisen toimisto synnyttää vau-efektin, on kandidaatin valinta selvä”, Tigerstedt kertoo.

 

Haaveileeko organisaationne työympäristöstä, joka tukee arjen toimivuutta ja kasvattaa samalla kuin huomaamatta työtyytyväisyyttä? Aloita matka kohti menestyksekästä työympäristömuutosta näiden vinkkien avulla !

 

Kiinnostuitko Modeosta? Tutustu ja lue lisää meistä.

Tutustu