Teemoita tilakokemuksesi uudelleen

Houkuttelevat sekä merkitykselliset ravintola-, hotelli- ja kahvilatilat.

Viihtyisä ja houkutteleva, ympärillämme oleva tila merkitsee meille jokaiselle eri asioita. Usealle meistä riittää perusasiat, mutta emme pahastu yllättävyydestä, toimivuudesta tai kestävyydestä, unhotumattomista kokemuksista – yksin ja yhdessä. Erityisesti pidämme omasta, henkilökohtaisesta tilasta. Ehkä tietystä, pitkään haaveilemastamme kalusteesta. Oli hetki mikä tahansa, kaikkia näitä tilanteita yhdistävät olemukseltaan erilaiset kalusteet, ympäristö ja tila ja tunne kohdatusta tilasta.

Kuvittele itsesi johonkin sinulle merkittävään tilaan. Tarkkaile hetki omaa käyttäytymistä siellä ja pohdi, mitä aisteja herättäviä, mieleenpainuvia yksityiskohtia mieleesi nousee. Muistoja, hetkiä tilanteista, tuttu tunne, mielikuva. Ääniä. Ehkä maku? Modeon sisustusarkkitehdit Paula Tornberg ja Riku Tulkki kertovat työstään ja miten he voivat olla avuksi hotelli-, ravintola- ja catering-alan yrityksille sekä alan tilojen suunnittelijoille ja kuinka tiloista saatavia kokemuksia on mahdollista varioida erilaisten, kalustamisen teemojen kautta.

Irrottaudu totutusta

Taistelemme Modeolla tylsyyttä vastaan työtilojen osalta, mutta alati päivittyvä portfoliomme kertoo osaamisestamme monipuolisten projektien parissa myös hotelli- ja ravintola-alalla. Tarkastelemme kyseisiä tiloja jo suunnitteluvaiheessa toki asiakaslähtöisesti, mutta myös emootioiden kautta: kuinka määrittelemme asiakasprofiilin, miten haluamme heidän kokevan tilan nyt ja tulevaisuudessa ja mitkä ovat niitä tuntemuksia ja hetkiä, jotka syntyvät oman toiminnan, tilan ja tunnelman vuorovaikutuksesta, jotta luodussa tila- ja kalustekokonaisuudessa olisi mahdollisimman mielekästä olla ja toimia?

-Kohtaamme projekteissa hyvin usein toisistaan samanlaisia ajatuksia, sillä meitä vaivaa toisinaan olemusajatteluun pohjautuva asenne, että esimerkiksi erilaisten tilojen täytyy näyttää kalusteiden osalta samanlaiselta toisiinsa verrattuna – muistuttaa jostakin koetusta, tutusta ja turvallisesta. Laajan tuoteportfoliomme ja monipuolisen osaamisen kautta haluamme haastaa jokaista yksilöä ja yhteisöä miettimään tilan ja kalusteiden osalta, mitä se voisi aidoimmillaan olla? Meille on tärkeää toteuttaa juuri niitä käyttäjän julkilausumattomia unelmia, yllättää asiakas tarjoamalla sellaista ratkaisua, jota hän ei ehkä osaa itse odottaa, Tulkki aloittaa pohdinnan.

Hänen mukaansa HoReCa-alalla on uskallettu ryhtyä monipuolistamaan konsepteja, ja viimeisimpiä, mielenkiintoisia ja tunnistettavia heikkoja signaaleja ovat olleet toisista ihmisistä välittäminen ja nykyaikainen teknologia, joiden ohessa tiloissa halutaan korostaa viihtymisen ja elämyksien lisäksi ihmisenä ja yhteisönä kasvamista. Tästä hyvänä esimerkkinä Valo Hotel & Work, jossa Modeo oli mukana irtokalustetoimittajan roolissa.

-Elinikäinen oppiminen on myös vastuullisuuden näkökulmasta yleistynyt teema, jota vallitsevan pandemian ja etätyön yleistymisen myötä tiloilta ja kalusteilta halutaan erityisesti, Tulkki täsmentää ja jatkaa, että se voi tarkoittaa esimerkiksi ravintolan kasvispainotteista ruokalistaa ja sen ympärille saman arvon mukaan valikoituja kalusteita, kokonaisvaltaista sisustusta materiaaleista lähtien: sellaisia, jotka tukevat kestävää kehitystä ja kunnioittavat luonnonvarojen saatavuutta – luovat elämyksiä.

Yhdessä kohti elämyksiä

HoReCa-tiloista puhutaan usein niiden viihtyisyysarvon ja kokemusten kautta, joka on yhä tärkeää, mutta työympäristöjen ja työyhteisöjen asiantuntijana Modeolla on intohimo tuoda käytäntöön myös työtilakulttuurin kehittämisestä hankittu osaaminen, jonka vuoksi erotumme muista alan toimijoista: mikä tekee juuri kyseisen palvelun merkittäväksi ja kuinka työntekijäpersoonia voidaan ottaa osaksi palveluiden kehittämistä?

-Työpajatekeminen ja asiakkaan toiveiden kuuntelu synnyttää usein uusia ajatuksia ja nostaa tärkeitä tarpeita, kun osataan lähestyä projektia oikeista lähtökohdista ja ollaan kiinnostuneita myös itse työstä ja ihmisistä töiden takana, johon tila on suunniteltu, Tulkki kertoo ja jatkaa, että ideoinnissa asiakkaan kanssa on hyvä irrottautua niin sanotusta arkiajattelusta esimerkiksi leikin keinoin.

Kun työskennellään taiteellisesti ja muotoilun lähtökohdista, lähtökohtana ei ole aina tehdä, jotta tieto lisääntyisi tai, että ymmärrettäisi. Tehdään, koska se on mielekästä ja halutaan lisätä ja tuottaa tätä tunnetta myös muille. Tähän mielekkyyden tunteeseen tuomme suunnittelijoille osaltaan tukemme, sillä olemme avuksi ammattitaidolla ja kerromme, kuinka asiat on mahdollista tehdä ja toteuttaa, jotta luonnosten erikoisimmatkin ideat saadaan tuotua käytäntöön.

-Haluamme auttaa näissä lähtökohdissa suunnittelija-asiakkaitamme, jotta tuotteet, palvelut ja tilat voidaan käyttää viisaasti unohtamatta kuitenkaan viihtyvyyttä ja elämyksiä, Tornberg mainitsee ja peräänkuuluttaa valikoiman laajuutta ja projektikohtaista räätälöitävyyttä: mahdollisuutta löytää juuri asiakkaan tarpeita vastaava ratkaisu kaikilla mittapuilla mitattuna.

Modeon kokonaisvaltaisuudesta kertoo osaavan tiimin lisäksi malliston laajuus ja rajoittamattomat resurssit luoda erilaisia kokonaisuuksia yksittäisistä kalusteista konsepteihin.

-Esimerkiksi irto- ja kiintokalusteiden sekä valaisimien lisäksi tekstiilit kuten matot, verhot ja akustiikka ovat tuotteita, joiden parissa työskentelemme päivittäin. Päämiestemme kautta pystymme tarjoamaan osaamista valtakunnallisesti ja meiltä saa kokonaisuuden aina suunnittelusta asennukseen, Tornberg täydentää ja jatkaa kysyen, mikä olisikaan helpottavampaa, kuin antaa projektin organisointi tiimillemme, ja hyödyntää tästä jäävä aika tulevan ajan ja valmistuvan tilan kehittämiseen. Julkitilat vaativat myös materiaaleiltaan ja ominaisuuksiltaan paljon, joissa meillä on viimeisin asiantunteva koulutus, tieto ja taito tuoda tämä käytännön kautta osaksi projektia.

Resurssiviisaita lähtökohtia

Kokemuksia ja elämyksiä painottava matkailukulttuuri kotimaassamme on kehittynyt valtavasti ja haastanut kulutusyhteiskuntaamme vastuullisempiin tekoihin. Uskomme vahvasti, että koetun, poikkeuksellisen ajan jälkeen kiinnostus pysyy ennallaan, kun tiloissa ja paikoissa halutaan vierailla uudestaan. Silloin esimerkiksi hotellilta toivotaan jotain erilaista, yllättävää. Se voi olla yksittäinen konsepti, huone tai tila. Ravintolaelämys erilaisessa ympäristössä.

-Vallitseva aika on myös näyttänyt meille sen, että ei ole olemassa yhteen tilaan soveltuvaa kalustetta: toimintoja ja tiloja on rohkeasti lupa ajatella uusiksi, ja toivomme että tämä ajatus tarttuu myös matkailua tukevien palveluiden pariin. Esimerkiksi Kuopion museon kalustesuunnittelussa haluttiin korostaa kalusteilla muuntautuvaa asiakaskokemusta, joka yhdistää jo itsessään vaikuttavan museon historiaa ja monikäyttöisyyttä eri tilojen kautta, lukuun ottamatta museon varsinaisia näyttelytiloja, Tulkki tilan irtokalustesuunnittelusta vastanneena kertoo.

Modeolle etuna on globaalin tuoteportfolion lisäksi valtakunnallisesti hyödynnettävä kumppaniverkosto – yhteistyökumppanit projektista ja alueellisesta sijainnista riippuen valmistavat meille tarvittavia kokonaisuuksia niin kiintokalusteista yksittäisiin huonekaluihin asiakkaan tarpeisiin, jolloin pystymme tukemaan paikallista käsityöosaamista mutta myös ottamaan huomioon ympäristönäkökulmat.

-Täysin suomalaisessa omistuksessa olevalla Modeolla hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäminen on tekemisen keskiössä. On mielestäni tärkeää, että jokaisessa projektissa otetaan aikaa ja pohditaan eri vaihtoehtoja ja mahdollista lähialueen osaamisen hyödyntämistä – oli se sitten paikallinen puuseppä, jakelukumppani tai muuta, projektissa tarvittavaa käsityöosaamista. Kalusteiden takana olevat tarinat kiinnostavat, joka on tärkeä kilpailuvaltti houkuteltaessa kansainvälisiä asiakkaita, mutta yhtä paljon myös kotimaista asiakaskuntaa. Pienistä teoista syntyy isoja, kun ajatellaan esimerkiksi rahtikustannuksista aiheutuvia päästöjä alentavasti – kestävyyttä ja kalusteiden huoltovarmuutta unohtamatta, Tulkki selvittää.

Toimivasta ideasta vetävään karismaan

Online-elämä on asettanut meille uusia haasteita olla aidosti toimettomia ja uppoutua omiin ajatuksiin, kun samalla tilakehityksiin kohdistuvat muutosvoimat ovat muuttaneet myös itse työn ja viihtymisen määritelmää – emme ole enää työteliäitä tai rentoutuneita, jos määrittelemme sen työpäivän pituudesta tai viihteeseen käytetystä ajasta. Työelämän kehityttyä monimuotoisemmaksi myös viihtymiseen tarkoitetut tilat voivat olla esimerkiksi vierailukestoltaan lyhytaikaisempia, jota kiireinen elämäntapamme on pitkään asettanut vaatimuksia – entä jos vierailut ovat lyhyempiä, mutta ajatuksen tasolla kestäviä?

Tulkki heittää lopuksi ilmoille kysymyksen, josta hän asiakkaidensa kanssa innostuu keskustelemaan projekteissa: ”mikä on se tuleva aika, oikeastaan kulttuuri, jossa vieraanvaraisuutta korostavat tilat säilyttävät mielenkiintonsa ja mistä lähtökohdista lähestymme elämyksiin ja tunteisiin painottuvia projekteja?”

-Elämässä yleisesti kuin myös erilaisissa tilamuutosprojekteissa on tärkeä oppia historiasta, jotta voimme ymmärtää nykypäivää. Hyvällä tavalla sellainen elämän tyylittely on vallannut päivittäisiin toimintoihin vaativia tiloja ja kaipaamme osaltamme myös perinteisiä asioita. Kun haluamme rauhoittua, karkaamme juurillemme, sinne, jossa monia asia muistuttaa meitä alkuperäisestä ja yksinkertaisesta. Jotain on tehtävä toisin, jotta voimme katsoa tulevaisuutta vieraanvaraisuutta korostavien tilojen osalta. Näiden ajatusten tuominen käytäntöön on parhaillaan käynnissä, Tulkki selvittää ja täydentää, että tulevaisuuden HoReCa-tilassa oleminen voi olla hyvin erilainen kokemus, jos uskallamme aidosti lähteä kehittämään tiloja mielikuvien kautta.

Mitkä sitten ovat niitä ratkaisuja, jotka saavat meidät kiinnostumaan tilasta yhä uudestaan?

-Vastuullisesti ja teemoittain suunniteltu kokonaisuus on avaintekijä, jotta tiloissa viihdytään niin fyysisesti kuin ajatuksen tasolla, hurmaannutaan tilasta yhä uudestaan. Autamme mielellämme sinut askeleen lähemmäksi tällaista jokapäiväistä, tilassa tapahtuvaa elämystä, Tornberg tiivistää.

Artikkeli on julkaistu Vitriini 06/2021 -lehdessä osana Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Modeon yhteistyötä.

Voimmeko olla avuksi tilakokemuksen luomisessa?

Ota yhteyttä