Modeo+

Kestäviä, ilmastoystävällisiä ja eettisiä kalusteita

Designin pitkä käyttöikä ja esteettinen ajattomuus ovat hyviä argumentteja puoltamaan kalusteiden ilmastoystävällisyyttä ja luonnonvarojen järkevää käyttöä. Yksistään nämä seikat eivät kuitenkaan riitä vastaamaan tämän päivän vaatimukseen tuotteiden ja toiminnan vastuullisuudesta.

Kestävä kehitys on monia eri näkökulmia läpileikkaava tavoite, joka otetaan huomioon niin paikallisella kuin globaalilla tasolla. Kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa tulisi ottaa huomioon sekä ihminen, talous että ympäristö. Tämä tarkoittaa, että ihmisten hyvinvointi tulee turvata luonnon kantokyvyn ja monimuotoisuuden säilymisen vaatimissa rajoissa.

Modeo+ on meidän tapamme kehittää eettistä, kestävää ja ilmastoystävällistä mallistoa. Mallistoon kerätään tuotteita, jotka mielestämme ansaitsevat tulla nostetuksi jalustalle edustamiensa arvojensa puolesta. Modeo+ malliston tuotteet tunnistat nettisivuiltamme vihreästä + merkistä.

Modeo+ tuotteille tärkeitä arvoja ovat

  • Tuotanto – menetelmät, materiaalit, sijainti, energiaintensiivisyys, hiilijalanjälki, rahti/pakkaus
  • Elinkaari – käyttöikä, kierrätettävyys
  • Terveys – terveysvaikutukset, sisäilmapäästöt
  • Eettisyys – vastuullisuus, fair trade, sosiaalinen vaikutus