Muuttuva työelämä ja toimisto

Muuttuuko työelämä ja toimistokalusteiden tarve? Lue ajatuksemme muuttuvasta työympäristöstä.

Tämän hetkinen poikkeusaika on pakottanut monet yritykset siirtymään ja joustamaan etätyömahdollisuuksiin. Etätöihin siirryttäessä on opittu uudenlaisia kommunikaatiomuotoja. Tutuksi niin pienissä, kuin isoissa palavereissa ovat tulleet erilaiset kokousalustat kuten Teams ja Slack. Moni työnantaja on antanut enemmän vapauksia työelämän ja vapaa-ajan tasapainolle. Näin ollen halukkuus kotona työskentelyyn on nostanut suosiotaan.

Yritykset ovat huomanneet työntekijöiden stressitason vähentyneen ja työkyvyn ylläpitämisen vahvistuneen etätyössä. Me Modeolla uskomme, että poikkeusajan jälkeen työpaikalla vietettyjä hetkiä tullaan arvostamaan aivan eri tavalla kuin ennen. Kotikonttorilta puuttuneet työyhteisön kanssa käydyt keskustelut, asiakkaiden tapaamiset sekä ergonominen työympäristö ovat kaikki kaivattuja osa-alueita. Vastavuoroisuutta kaipaa jo moni etätyötä tekevä.

Paikkariippumattomasta työstä uusi normaali?

Poikkeusaikana monet ovat huomanneet, että työpäivä on yhtä tehokas niin kotona, kuin konttorilla. Lisäksi työmatkaan käytetty aika säästyy ja luonto kiittää, kun työpaikalle ajo omalla autolla tai julkisilla on vaihtunut virkistäviin aamukävelyihin ennen kotona tehtävää työpäivää. Sama tapa voi jatkua myös poikkeusajan jälkeen. Mitäpäs jos toimistolle hurautetaan tulevaisuudessakin yhtä innokkaasti pyörällä, kävellen tai muulla ekologisella kulkupelillä?

Poikkeusajan jälkeen voi paikkariippumattomasta työstä tulla tiettyjen alojen uusi normaali. Kiristyvässä työmarkkinatilanteessa itsensä kilpailukykyisenä pitääkseen, voivat yritykset kasvavassa määrin tarjota työntekijöilleen joustavaa työnteon mallia. Yritykset voivat lisäksi aktivoitua tarjoamaan työntekijöilleen laadukkaat ja ergonomiset työpisteet kotiin. Voi myös olla, että kotona tehdyn työn yleistyminen luo asumisyhteisöiden ja taloyhtiöiden yhteistiloille uuden käyttötarkoituksen yhteisöllisinä asukkaiden työtiloina.

Jaettavat työpisteet ja säädettävät toimistokalusteet

Kun yritykset siirtyvät joustavampiin työnteon malleihin, vaikutus saattaa olla konttorineliöiden pieneneminen tai käyttötarpeen arviointi. Toimistojen tilaneliöiden tarve vähenee, kun kotoa käsin tehtävien työtuntien määrä kasvaa. Toimistotilat pienentyvät samalla kun väljyyttä ihmisten välillä kasvatetaan. Omien työpisteiden tarve vähenee ja työpisteet suunnitellaan useille eri käyttäjille sopiviksi.

Toimistojen tärkein kaluste tulee myös jatkossa olemaan säädettävä sähköpöytä. Pöytä säätyy niin istuma- kuin seisoma-asennossa juuri käyttäjälleen sopivaksi, ja sopii näin jokaisen käyttöön. Omia työvälineitä ja tavaroita ei enää säilytetä työpöydällä, vaan kunkin työntekijän omassa lukittavassa laatikossa tai säilyttimessä.

Työntekijöille ei enää jatkossa välttämättä tarvitse hankkia omaa henkilökohtaista työtuolia. Kun ihmisten toimistolla viettämä aika vähenee, on kannattavinta hankkia konttorille kattava valikoima laadukkaita ja useilla eri säätömahdollisuuksilla varustettuja työtuoleja.

Hygieniaa ihmisten välillä ja samalla tilan akustiikkaa voidaan tukea erillisillä sermeillä. Lisäksi työpisteiden akustiikkasermeihin voidaan kätevästi liittää akryylisia hygieniasermejä estämään pisaroiden leviämistä. Yrityksen vierailijoiden hygieniasuoja varmistetaan esimerkiksi aulaan sijoitettavalla seisovalla käsidesiannostelijalla sekä palvelutiskien plex-suojilla.

Neuvottelutilojen tarve tulevaisuudessa

Myös neuvottelutilojen tarve saattaa muuttua, kun osa tapaamisista ja kokouksista voidaan pitää joustavasti myös etänä. Tarvittavien neuvottelutilojen määrä voi laskea ja suunnittelu muuttua. Ihmisten etäisyyksiä kokouspöydän ääressä kasvatetaan ja kokoustiloihin tarvitaan hyvä tekniikka, jolla varmistetaan kokouksen toimivuus läsnäolevien ja etäosallistujien väillä.

Lisäksi suosiotaan poikkeusajan jälkeen voivat kasvattaa suojaa antavat akustiset sohvaryhmät, puheluihin ja pieniin neuvonpitoihin sopivat vetäytymistilat sekä hiljentymiseen ja keskittymistä vaativaan työhön sopivat alueet ja tilat.

Kaipaako toimistonne uudistusta? Luodaan yhdessä juuri teidän yritykselle sopivat kalusteratkaisut

Ota yhteyttä